Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας – Προμήθεια Ζωνών Πολεμικής Αεροπορίας

Ανακοινώνουμε ότι το 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3), με την υπ’ αριθμ. 04/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, με θέμα: «Προμήθεια Ζωνών Πολεμικής Αεροπορίας (Ο/Ν 223137)».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη (με Φ.Π.Α.): 160.542,80 €
CPV: 18425000-4
NSN: 8440AA1014632 ή 8440AA1014633
Εκτιμώμενη Ποσότητα Συμφωνίας Πλαίσιο 4 Ετών: 21.400 τεμ.
Προϋπολογισθείσα τιμή ανά Μ.Μ.(€): 6,05€

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 19 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ.

Αναθέτουσα Αρχή/Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504398).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Επγός (Ο) Δημητρόπουλος Δημοσθένης, τηλ. 2105504398.

Προηγούμενο 4 ΥΠΕ – Παροχή Υπηρεσιών εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPbx

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας