Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: 1. Προμήθεια Υλικών Α/Φ Τ-6. 2. Επισκευή Υλικού «OIL COOLER»

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3), προκηρύσσει τους παρακάτω διαγωνισμούς:

  1. Με την υπ’ αριθμ. 04/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Υλικών Α/Φ Τ-6Α, Συγκροτήματος «AIRCRAFT – RUDDER PEDAL», (O/N 243054)», συνολικής προϋπολογισθείσα δαπάνης: 113.250,00 € χωρίς ΦΠΑ και

140.430,00€ με ΦΠΑ.

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 350614.

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 16 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03 Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 03 Ιουνίου 2024 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

  1. Με την υπ’ αριθμ. 05/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Επισκευή Υλικού «OIL COOLER», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N 24ΕΑ10)», συνολικής προϋπολογισθείσα δαπάνης: 90.000,00 €.

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 350615

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 16 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03 Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 03 Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση εγγράφων: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504398).

Προηγούμενο Ολοκληρώθηκαν τα Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων Τεχνικού Ασφαλείας από το Επιμελητήριο Πιερίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας