Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

201 ΚΕΦΑ – Προμήθεια μίας (1) συσκευής Balance Analyzer Α/Φ CL-415 (O/N 223175)

Ανακοινώνουμε ότι το 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΚΕΦΑ) / Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3), με την υπ’ αριθμ. 06/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια μίας (1) συσκευής Balance Analyzer Α/Φ CL-415 (O/N 223175)», Συνολικής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 130.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, 161.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 30 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr. και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 168697

Αναθέτουσα Αρχή/Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504398).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Επγός (Ο) Δημητρόπουλος Δημοσθένης, τηλέφ. 2105504398.

Προηγούμενο 4 ΥΠΕ – Προμήθεια Ακτινογραφικών φιλμ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας