Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

201 Kέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού, (O/N 233038)

Ανακοινώνουμε ότι το 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3), με την υπ’ αριθμ. 19/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού, (O/N 233038)»

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 45.079,43€ με ΦΠΑ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 237395.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 19 Οκτώβρη 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 20 Οκτώβρη 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος υλικού.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504398).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Επγός (Ο) Αναστοπούλου Φωτεινή, τηλέφ. 2105504398 και Ανθσγός (Ο) Καγιαλέ Καλλιόπη τηλέφ. 2105504397.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Πέντε Προμήθειες: ένα βιντεολαρυγγοσκόπιο, καταγραφικό Holter, υλικό αιμοδοσίας, ένα χειρουργικό μοτέρ, επισκευή ενός βιντεογαστροσκοπίου και λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας