Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

206 ΠΑΥ – Επιλογή αναδόχου για το έργο: Διαμόρφωση Κτιρίου Λειτουργίας Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας

Ανακοινώνουμε ότι η 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (206 ΠΑΥ), με την υπ’ αριθμ. 6/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα «Επιλογή αναδόχου για το έργο: Διαμόρφωση Κτιρίου Λειτουργίας Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας (ΑΕΕ: 21/21)», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 751.164,52 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 931.444,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03/03/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 03/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitheus.gov.gr  και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 186598

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00 : 206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, Άνω Λιόσια, ΤΚ 13341 (τηλ. 2102475523, εσωτ 5608).

Χειριστές θέματος Επγός (ΜΕ) Σωτήριος Λιώρης και Επγός (ΜΕ) Γεώργιος Παπαζαφειρόπουλος (τηλ. 2102486124 εσωτ. 5608, e-mail: sotirios.lioris@haf.gr και  georgios.papazafeiropoulos@haf.gr

Προηγούμενο Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου για την κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας