Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

206 ΠΑΥ: Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ

Ανακοινώνουμε ότι η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 05/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα:«Επιλογή Αναδόχου για το έργο Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 4.459.040,00 (με ΦΠΑ).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 200601

Διεύθυνση για την παροχή πληροφορίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, Άνω Λιόσια, ΤΚ 13341 (τηλ. 2102475523 εσωτ. 5608).

Χειριστές θέματος: Επγός (ΜΕ) Έλενα Παπάζογλου, Ανθσγός (ΜΕ) Αναστάσιος Παυλίδης και Ασμίας (ΤΣΕ) Γρηγορία Πολύζου (τηλ. 2102475523 εσωτ. 5608, e-mail: terg.206pay@haf.gr )

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Υπηρεσίες καθαρισμού των εξωτερικών αύλειων χώρων των Ιατρείων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας