Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών – Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας

Ανακοινώνουμε ότι η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, με την υπ’ αρ. 11/22 διακήρυξη προκηρύσσειανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με θέμα: «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας (ΑΕΕ:24/19)».

Κωδικός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 193175

Κωδικοί CPV: 45216200-6, 45261000-4, 45400000-1, 45430000-0, 90650000-8

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.773.176,12€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 2.198.738,39€ (με ΦΠΑ 24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/11/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 17/11/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφορίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00-14:00: 205ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,  Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, Άνω Λιόσια, ΤΚ 13341, τηλ. 2102475523 εσωτ. 5608.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr   www.haf.gr  και www.dideap.mil.gr

Χειριστές θέματος: Ανθσγός (ΜΕ) Αναστάσιος Παυλίδης και Ασμίας (ΤΣΕ) Γρηγορία Πολύζου (τηλ. 2102475523, εσωτ. 5608, e-mail: terg.206pay@haf.gr

Προηγούμενο Επιμελητήριο Άρτας – Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας