Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών: Επιλογή Αναδόχου για το έργο Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου της 135ΣΜ

Ανακοινώνουμε ότι η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΏΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 04/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα: «Επιλογή Αναδόχου για το έργο Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου της 135ΣΜ» (Ανάθεση σε Ειδικευμένο Οικονομικό Φορέα) (ΑΕΕ: 11/22 – Παράρτημα Α).

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 687.474,25€ (χωρίς ΦΠΑ λόγω πηγής χρηματοδότησης).

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 200044

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφορίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 206 ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, Άνω Λιόσια, ΤΚ 13341 (τηλ. 2102475523 εσωτ. 5608)

Χειριστές θέματος: Επγός (ΜΕ) Έλενα Παπάζογλου, Ανθσγός (ΜΕ) Αναστάσιος Παυλίδης και Ασμίας (ΤΣΕ) Γρηγορία Πολύζου (τηλ. 2102475523 εσωτ. 5608, e-mail: terg.206pay@haf.gr )

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας