Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

24 ΤΘΤ Λιτοχώρου – Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Μονάδων της

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2020

Σας γνωρίζουμε ότι η Ταξιαρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (ιη) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Μονάδων της.
 
Ο διαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί την 14 Μαΐου 20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λιτοχώρου, από αρμόδια επιτροπή
 
Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:
α. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών:13 Μαΐου 2020, μέχρι 14:00.
β. Ημερομηνία ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφράγισης και αξιολόγησης Τεχνικών προσφορών (1η Φάση Διαγωνισμού): 14 Μαΐου 2020, 10:00.
γ. Απαιτούμενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις: Όπως
προβλέπονται στους επισυναπτόμενους όρους.
δ. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με μοναδικό κριτήριο τη μεγαλύτερη σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό %, στη μέση τιμή χονδρικής πώλησης του ημερήσιου δελτίου τιμών πώλησης της κεντρικής λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης την ημέρα προμήθειας.
ε. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών, δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση – ανάγκες Μονάδων κ.λ.π. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ, θα ανέρχεται σε σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €), περίπου.
στ. Είδος διαδικασίας: Συνοπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.
ζ. Εγγυοδοσία:
Εγγυητική επιστολής συμμετοχής: 800,00 €.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: 000,00 €.
η. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.
θ. Διεύθυνση Σχηματισμού που θα αναθέσει τη σύμβαση: XXIV ΤΘΤ/4ο ΕΓ, Στρ/δο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», Λιτόχωρο.
 
Στοιχεία επικοινωνίας – επαφής:Επχος Νικόλαος Βακαλάς, Τμηματάρχης 4ου ΕΓ/, τηλ. ΕΨΑΔ: 8574047, τηλ. ΟΤΕ: 2352094047, τηλ. FAX: 2351094097, e-mail: s.vakalas@army.gr
 
Ταξίαρχος Χρήστος Ζιωτόπουλος
Διοικητής
Προηγούμενο Δ. Δίου-Ολύμπου – Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας