Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σύστημα Αγγειακής Αιμόστασης)

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 58/2022, διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σύστημα Αγγειακής Αιμόστασης)», προς κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 179101).

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 52.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 65.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος.

Ποσότητα (εκτιμώμενη): (1) 250 τεμάχια (Σύστημα Αγγειακής Αιμόστασης 6F STS+). (2) 150 τεμάχια (Σύστημα Αγγειακής Αιμόστασης 8F STS+).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 18η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Ανθσγός (Ο) Φάκα Ιωάννα, Ανθστής (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας