Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το  251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 19/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας»  

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 58.787,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 63.022,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ).

Ποσότητα (εκτιμώμενη): Ως καθορίζεται ανά είδος στον πίνακα της παραγράφου 1.3.1 της Διακήρυξης.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 348269.

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:  24η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 18η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 20 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Οικονόμου Φωτεινή, Σγος (Ο) Χαραλαμπίδης Πρόδρομος, Ανθστής (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο Πρόσκληση σε εκδήλωση-σεμινάριο για συμβούλους επιχειρήσεων «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας