Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια ενός (1) Μηχανήματος Αναισθησίας (Αναισθησιολογικού Πύργου)

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 11/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια ενός (1) Μηχανήματος Αναισθησίας (Αναισθησιολογικού Πύργου)», προς κάλυψη των αναγκών του Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 189750).

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 25.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15 Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διεύθυνση παροχής πληροφορίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: 251 ΓΝΑ (Λεωφόρος Π./ Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα.

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος (Ο) Αβραμίδης Αβραάμ και Ανθσγός (Ο) Ιωάννα Φάκα, τηλέφ. 201-7464102. 7464120.

Προηγούμενο 6η ΥΠΕ: Ανάδειξη προμηθευτή για τη Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Πετρελαίου Κίνησης & Προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (με παραχώρηση Δεξαμενής)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας