Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ – Προμήθεια Συσκευής Laser Φωτοδυναμικής Θεραπείας για Οφθαλμολογική Χρήση

Ανακοινώνουμε ότι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ), με την υπ’ αριθμ. 42/2022, διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Συσκευής Laser Φωτοδυναμικής Θεραπείας για Οφθαλμολογική Χρήση» για κάλυψη Αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 173071).

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 50.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Ποσότητα (εκτιμώμενη): Ένα (1) τεμάχιο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 9 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 11 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος (Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλέφ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο 251 ΓΝΑ – Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Τριπλός Ασκός Αίματος)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας