Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου για νοσοκομειακή χρήση προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 06/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με θέμα: «Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου για νοσοκομειακή χρήση προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ», (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:186737).

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 198.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 245.520,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Συνολική Ποσότητα (εκτιμώμενη): 360.000,00 λίτρα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 05 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 07 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ και Ασμίας (ΥΤΑ) Δημήτριος Αλεξούδης , τηλέφ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας