Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

3η ΥΠΕ Μακεδονίας – Διακήρυξη Προμήθειας Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων ΠΦΥ (ΚΥ), αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με CPV: 30197643-5 και αριθμό διακήρυξης Ν.08/2018, με ημερομηνία διενέργειας στις 18/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00′

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 17/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30′.

Προϋπολογισμός (συνολικός): 30.476,43€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Γλώσσα: Ελληνική

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.3ype.gr) της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 08.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών της 3ας Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 320529.

Σχετικά Αρχεία:

Previous 9η ΕΒΕΠ-ΚΜ 2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λειτουργία του κυλικείου

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ