Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) – Ιατρικό Αναλώσιμο Υλικό – CPV 33140000-3

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια «Ιατρικού Αναλώσιμου Υλικού – CPV 33140000-3» για τις ανάγκες τριμήνου των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 872/30-07-2019 (Α∆Α: ΩΩΨ5ΟΡΕΠ-∆ΡΩ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΛΗΨΗ) Απόφαση ∆ιοικητή περί έγκρισης ∆ιενέργειας της παραπάνω προμήθειας με προϋπολογισμό δαπάνης 24.302,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προμήθεια «Ιατρικού Αναλώσιμου Υλικού – CPV 33140000- 3» για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας» στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση Αριστοτέλους 16, 3ος όροφος.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12-08-2019 και ώρα 14.00 μμ

Προηγούμενο Δήμος Κατερίνης – Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας