Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) – Ιατρικό Αναλώσιμο Υλικό – CPV 33140000-3

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια «Ιατρικού Αναλώσιμου Υλικού – CPV 33140000-3» για τις ανάγκες τριμήνου των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 872/30-07-2019 (Α∆Α: ΩΩΨ5ΟΡΕΠ-∆ΡΩ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΛΗΨΗ) Απόφαση ∆ιοικητή περί έγκρισης ∆ιενέργειας της παραπάνω προμήθειας με προϋπολογισμό δαπάνης 24.302,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προμήθεια «Ιατρικού Αναλώσιμου Υλικού – CPV 33140000- 3» για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας» στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση Αριστοτέλους 16, 3ος όροφος.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12-08-2019 και ώρα 14.00 μμ

Previous Δήμος Κατερίνης – Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter