Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

3η ΥΠΕ Μακεδονίας – Περιληπτική Διακήρυξη Διεθνή Διαγωνισμού Ιατρικού Αναλώσιμου Υλικού για τις Ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ Αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Η 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό «Ιατρικού Αναλώσιµου Υλικού – 33140000» για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας αρµοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισµός είναι ενταγµένος στον Προγραµµατισµό Προµηθειών 2018 και αριθµό διακήρυξης Νο 27/2018, µε συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 900.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και περιλαµβάνει τις ετήσιες ανάγκες και της παράτασης ενός έτους. Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής: ∆ευτέρα 17.12.2018 και ώρα 23:59.

Previous Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια ενός Μηχανήματος Άσηπτης Συγκόλλησης

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ