Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) – Προμήθεια Αυτοκινήτων – Οχημάτων

H 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Αυτοκινήτων- Οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Κεντρικής Αποθήκης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στον Προγραμματισμό Προμηθειών 2020, με αριθμό διακήρυξης Νο 22/2020 και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη # 60.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 • Αναθέτουσα αρχή: 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα: Διεύθυνση Οικ/κής Οργ/σης & Υπ/ξης Τμήμα προμηθειών
 • Διεύθυνση – στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη τηλ: 2313 320528, 2313 320542 fax: 2310 252487
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom5@3ype.gr.
 • Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 • Προϋπολογισθείσα Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 48.387,09 €
 • Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με ΦΠΑ:000,00 €
 • Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:30
 • Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00
 • Τόπος διενέργειας: Τμήμα προμηθειών 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
 • Κωδικός CPV: 38100000-8

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 320542 – 528.

Προηγούμενο Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων, 53ο Τεύχος, Δεκέμβριος 2020

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter