Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) – Προμήθεια Εκτυπωτικών Μηχανημάτων

H 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Εκτυπωτικών Μηχανημάτων (εκτυπωτές, εκτυπωτές/πολυμηχανήματα, Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές ετικετών) – CPV 30120000-06 – και Barcode Reader για την Κεντρική Υπηρεσία και τους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας από τον Προγραμματισμό Προμηθειών έτους 2020 ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.301,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από τον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών έτους 2020.

Αναθέτουσα αρχή: 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα Διεύθυνση: Οικ/κής Οργ/σης & Υπ/ξης Τμήμα προμηθειών

Διεύθυνση – στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη τηλ: 2313 320542, 2313 320561 fax: 2310 252487

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom2@3ype.gr

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη χωρίς ΦΠΑL: 59.920,00 €

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με ΦΠΑ: 74.301,00 €

Ισχύς Σύμβασης ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:30

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00

Τόπος διενέργειας: Τμήμα προμηθειών 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Κωδικός CPV: 30120000-06

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313320542-561.

Προηγούμενο ΕΒΕΑ: Ζητήσεις Προσφορές | 2020

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας