Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

3η ΥΠΕ Μακεδονίας – Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι η 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό ∆ηµόσιο Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Γιαννιτσών, Αριδαίας, Σκύδρας, Κατερίνης, Λιτοχώρου, Αιγινίου, ∆εσκάτης, Φλώρινας, Αµυνταίου (µε τα Περιφερειακά τους Ιατρεία) και το Περιφερειακό Ιατρείο Αιανής Κοζάνης, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) Ο διαγωνισµός είναι ενταγµένος στον Προγραµµατισµό Προµηθειών 2019 και αριθµό διακήρυξης Νο 26/2019, µε συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 152.515,60 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηµεροµηνία: 18.11.2019, Ηµέρα: ∆ευτέρα Ώρα: 23:59 µ.µ.

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Ηµεροµηνία: 22.11.2019, Ηµέρα: Παρασκευή Ώρα: 10:00 π.µ.

  • ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr , ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54623 Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιµες µέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τµήµα προµηθειών της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, 2313 320 537 -542 Αρµόδιοι Υπάλληλοι: Μπίσκας Βασίλειος, Μαβίδου Φωτεινή.

Προηγούμενο Δήμος Κατερίνης – Εκμίσθωση κοινόχρηστων εκτάσεων στους χώρους της Χριστουγεννιάτικης Θεματικής Εκδήλωσης για τη λειτουργία 52 κερματοφόρων και τριών ψυχαγωγικών παιγνίων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας