Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) – Προμήθεια δύο πολυμηχανημάτων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια δύο (02) πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προυπολογισμού δαπάνης 2.976 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήτιο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σχετικά Αρχεία:

Previous ISAF 2019, 17-20 Οκτ. 2019, Κωνσταντινούπολη

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ