Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) – Προμήθεια προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών εκτυπωτικών μηχανών (ΤΟΝΕΡ/ ΜΕΛΑΝΙΑ/ DRUM)

Περίληψη διακήρυξης που αφορά  τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 03/2019 για την προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών εκτυπωτικών μηχανών (ΤΟΝΕΡ/ ΜΕΛΑΝΙΑ/ DRUM) για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με κωδικό ένταξης CPV 30192110-5, 30125110-5, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α­πό οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισθείσας δαπάνης #53.794,15€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Γ.Ν. Ζακύνθου – Προμήθεια βελόνων διαφόρων ειδών

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter