Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) – Προμήθεια φορητών νεφελοποιητών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΚΗΜΔΗΣ:19PROC004554799/0403-2019) που αφορά την προμήθεια φορητών νεφελοποιητών τεμάχια ογδόντα (80), εξήντα (60) ενηλίκων και είκοσι (20) παιδιών, για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας και Τοπικές Ομάδες Υγείας) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης #13.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., CPV: 33157000-5 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Σχετικά Αρχεία:

Previous Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: Η εφαρμογή του Ν.4583/2018 και οι Συνέπειές του, 6 Μαρ. 2019, 19:00

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter