Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

3η ΥΠΕ Μακεδονίας – Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4

Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων ΠΦΥ (ΚΥ), αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , με CPV: 30197643-5 και αριθμό διακήρυξης N.08/2018, με ημερομηνία διενέργειας στις 23/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 22/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30΄.

Προϋπολογισμός (συνολικός): 30.476,43€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προηγούμενο 3η ΥΠΕ Μακεδονίας – Περιληπτική Διακήρυξη Διεθνή Διαγωνισμού «Υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας