Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) – Eτήσια προμήθεια χαρτιού καρδιογράφου για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ετήσια προμήθεια χαρτιού καρδιογράφου για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) [CPV: 22993300-0].

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ). Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ άρίθμ. 12915/15.03.2019 (ΑΔΑ:63Φ8ΟΡΕΠ-887, ΚΑΕ:1311.01) Ανάληψη Υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο ΚΕΔΑ Σκοτίνας – Περιοδική Προμήθεια Γλυκών και Αρτοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών Κεντρικού Κυλικείου και Εστιατορίου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας