Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

3η ΥΠΕ Μακεδονίας: αποκατάσταση βλάβης φορητού ακτινολογικού μηχανήματος

Ανακοινώνουμε ότι η 3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ με την από 24/07/2023 αρ. πρωτ.: 35529 πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: «Έλεγχος και αποκατάσταση φορητού ακτινολογικού μηχανήματος Accord DR 40,του ακτινολογικού τμήματος, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Ευόσμου, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)».

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 4η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας χωρίς ΦΠΑ: 3.980,65

Προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας με ΦΠΑ: 4.936,00€

Χρόνος ισχύος σύμβασης: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.

Αναθέτουσα αρχή: Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη, 54623, τηλέφωνο: 2313320500, url: www.3ype.gr

Πληροφορίες: Βασίλογλου Στέλλα, τηλέφωνο 2310005859, e-mail: pedy.paraggelies@3ype.gr

Προηγούμενο Μεραρχία Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» : Προμήθεια Γλυκών και Ειδών Ζαχαροπλαστικής

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας