Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

33η Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»: Προμήθεια Παγωτών

Ανακοινώνουμε ότι η 33η Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ, με την υπ’  αριθμ. 2/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης κάτω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια Παγωτών», για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών, έτους 2023 (1 Απρ – 30 Σεπ 23).

Συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) άνευ ΦΠΑ.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 15555100-4

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: η 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: η 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ΛΑΦ Πολυκάστρου.

Πληροφορίες όσον αφορά τους όρους του διαγωνισμού, από την 33 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Στρατόπεδο «ΑΛΕΣΤΑ ΛΟΥΚΑ Α», τηλέφ. 23430- 53206, email: 33mktax@gmail.com Υπλγός (ΕΜ) Άρης Καρυπίδης.

Χειριστής θέματος, Υπλγός (ΕΜ) Άρης Καρυπίδης, Επιτελής 4 ου ΕΓ/ΙΙ, τηλέφ. 836-3206.

Προηγούμενο ΓΝΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Προμήθεια: 1) Αναλώσιμων Υλικών ΜΤΝ. 2) Ειδών Ιματισμού. 3) Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως. 4) Σακούλες – σάκους απορριμμάτων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας