Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»: Προμήθεια Παγωτών

Ανακοινώνουμε ότι η 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ με την υπ’ αριθμ. 1/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης κάτω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια Παγωτών», για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών, έτους 2023 (1 Απρ – 30 Σεπ 23).

Συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) άνευ ΦΠΑ.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 15555100-4

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 8η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/4ο ΕΓ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 8η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, ΛΑΦ Πολυκάστρου.

Πληροφορίες όσον αφορά τους όρους του διαγωνισμού, από την 33 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Στρατόπεδο «ΑΛΕΣΤΑ ΛΟΥΚΑ Α», τηλέφ. 23430- 53206, email: 33mktax@gmail.com Υπλγός (ΕΜ) Άρης Καρυπίδης.

Χειριστής θέματος, Υπλγός (ΕΜ) Άρης Καρυπίδης, Επιτελής 4 ου ΕΓ/ΙΙ, τηλέφ. 836-3206.

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πρότυπου συστήματος μέτρησης περιβαλλοντικής απόδοσης με χρήση υποδομών Internet of Things (IoT) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας