Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ (Μακεδονίας – Θράκης) – Γ΄ Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, «Σίτιση Ιατρών»

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 43140/2.11.2018 (ΑΔΑ:Ψ7Ζ5ΟΡ1Ο-ΨΧ2) Απόφασης,
Προκηρύσσει Γ΄ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» (CPV 55320000-9, Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων εικοσιπέντε ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (302.325,14€) με Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο HOME Design, Φθινοπωρινή Έκθεση Εσωτερικής Διακόσμησης, 11-13 Οκτ. 2019, Βουδαπέστη

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας