Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης: Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Ειδών Γραφείου και Φακέλων

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 81/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Ειδών Γραφείου και Φακέλων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης».

CPV: 30192700-8 Γραφική Ύλη

Προϋπολογισθείσας Δαπάνης: Ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (88.755,15€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Προηγούμενο Επίσκεψη επαγγελματιών από την Ουγγαρία στο Επιμελητήριο Πιερίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας