Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ – Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ με την υπ’ αρ. 58/2022 Διακήρυξη προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με θέμα: «Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)», , για κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, («Παροχή Υπηρεσιών», CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων και «Ανταλλακτικά», CPV: 42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων), συνολικού προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (38.884,28€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης εξάμηνης (6-μηνης) μονομερούς παράτασης μέχρι του ποσού των #19.442,14€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%).

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 21-10-2022 και ώρα 18:00 μμ.

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 27-10-2022 και ώρα 14:00 μμ.

• Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα, 31-10-2022 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 172702.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ταχ. Δ/νση: Ιουστινιανού 1, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, αρμόδιος υπάλληλος: Τσαλακόπουλος Κωνσταντίνος, Τηλ. 2313 327 825, e-mail: promithies@4ype.gr).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr ).

Προηγούμενο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «Δράσεις προβολής και αύξησης της αναγνωρισιμότητας του φρέσκου μυδιού Πιερίας στην αγορά της Ελλάδας, Ιταλίας, Βελγίου και Γαλλίας»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας