Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ – Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προσφορών (Συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού – Προμήθεια μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργειών – Αναβάθμιση ακτινολογικο΄ύ εργαστηρίου)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς 15/2022

«Σύναψη ετήσιας σύµβασης για κάλυψη βλαβών και συντηρήσεων των δέκα (10) µηχανηµάτων DBB-05 της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού», CPV: 50420000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρω 37.200,00€).

Ανοικτ΄ή πρόσκληση υποβολής προσφοράς 16/2022

«Προμήθεια πέντε(5) μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών για το ΤΕΠ», CPV: 33195000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρω και μηδέν λεπτά (6.510,00€).

Ανοικτ΄ή πρόσκληση υποβολής προσφοράς 17/2022

«Αναβάθµιση του Server Syngo Plaza του Ακτινολογικού Εργαστηρίου.», CPV: 48180000-3, συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρω και µηδέν λεπτά (35.588,00€).

Προηγούμενο Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Α/Α: 1-13) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας