Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ,Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη,ΤΚ:56429,Τηλ: 231038-1080-1074,e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑπευθείας Ανάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠρομήθεια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΗ ανάθεση για την προμήθεια λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.
ΟΡΙΑ ν.4412/2016ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «άρθρο 5 του ν.4412/2016 και άρθρο 4 οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
ΒΙΒΛΙΟ Ν.4412/2016ΒΙΒΛΙΟ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV30200000-1 «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ8.140,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΦ.814/22/556376/Σ.203/23 Ιαν 21/ΓΕΣ/Γ3/4(ΑΔΑ:Ψ5Σ66-ΦΞΙ)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρομήθεια λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων

Προηγούμενο 9η Διεθνής Έκθεση Εξόρυξης, Μηχανήματων Λατομείων, Εξοπλισμού και Βαρέων Οχημάτων, 09 – 12 Δεκεμβρίου 2021, Τουρκία- Κωνσταντινούπολη

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας