Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια λοιπών αγαθών (αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας, απολυμαντικά, χαρτί υγείας, σαπούνι)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ, με την υπ’ αριθμ. 34/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης,  με θέμα «Προμήθεια λοιπών αγαθών», CPV: 39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας, CPV: 24455000-8 Απολυμαντικά, CPV: 33761000-2 Χαρτί υγείας & CPV: 33711900-6 Σαπούνι, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 19.486,55€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 8 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 9 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Εκδότης εγγράφου/αρμόδιος χειριστής:ΤΧΗΣ (Ο) ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΥΠΛΓΟΣ (Ο) ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΘΛΓΟΣ (ΥΓ) ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΑΛΧΙΑΣ (ΥΓ) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΧΙΑΣ (ΥΓ) ΒΟΓΙΑΡΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΜΥ (ΠΕ.Γ΄) ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑ, τηλ: 2310381080 – 2310382049 – 2310381074, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 2310381080,  e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Τόκυου: Διοργάνωση διαδικτυακών B2B συναντήσεων με ιαπωνικές επιχειρήσεις για προϊόντα και τεχνολογίες ενέργειας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας