Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Ετήσια Συντήρηση Μηχανήματος Επεξεργασίας των Οργανικών Απορριμμάτων του Νοσοκομείου

Ανακοινώνουμε ότι 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 101/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης με θέμα: «Ετήσια Συντήρηση Μηχανήματος Επεξεργασίας των Οργανικών Απορριμμάτων του Νοσοκομείου».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 50530000-9 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5.580,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  09 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 μ.μ.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381480 Μ.Υ. Βακαλόπουλος Άρης.

Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΥΓ) Κουζιώρτης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλέφ.: 2310 381080.

Προηγούμενο 4 ΥΠΕ: Προμήθεια φορητών επιτραπέζιων μικροϋπολογιστών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας