Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ψηφιοποίησης ιατρικού αρχείου ασθενών

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 66/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης με θέμα: «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ψηφιοποίησης ιατρικού αρχείου ασθενών».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες (CPV: 30200000-1), Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής (CPV: 48000000-8), Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή

συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη (CPV: 72000000-5).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 33.296,64€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 και για τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλέφωνο 2310381091.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: Προμήθεια Υλικών Δ.12 & Δ.13

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας