Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (χαρτοβάμβακας λευκός) / (χημικά – αιματολογικά)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης των παρακάτω διαγωνισμών:

Α.

«Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (χαρτοβάμβακας λευκός 5kgr (σε φύλλα 40*60 cm), με την υπ’ αριθμ. 151/2022 διακήρυξη.

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών, Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, ώρα 13:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών, Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022, ώρα 09:00 μ.μ.

Πληροφορίες όσον αφορά τους όρους του διαγωνισμού στο τηλ. 2310381080. Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλ. 2310381810, Ανχης (ΥΦ) Αντύπας Χρήστος.

Β.

Θέμα: «Προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών (μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά», με την υπ’ αριθμ. 155/2022 ∆ιακήρυξη

Προϋπολογισμός αξίας σύμβασης 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών, Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, ώρα 13:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών, Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022, ώρα 09:00 μ.μ.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλ. 2310381080. Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στο τηλ. 2310382549 Σχης (ΥΝ) Κρίκη Βασιλική.

Χειριστής θέματος: Αρχιλοχίας (ΥΓ) Πάππα Χρυσάνθη, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, τηλ 2310381080.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, 56429, τηλ. 2310381080-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr, URL: www.army.gr

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ – Σύναψη ∆ιετούς Σύµβασης για την Συντήρηση του Αγγειογραφικού Συστήµατος

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας