Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Ρετζεκτοσκοπίου Διουρηθρικής Προστατεκτομής

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 34/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης με θέμα: «Προμήθεια Ρετζεκτοσκοπίου Διουρηθρικής Προστατεκτομής».

Κωδικός CPV: Ενδοσκόπια (CPV: 33168100-6)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Προϋπολογισμός αξίας συμβάσης: Έξι χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (6.596,80 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων δημοσίου και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 και για τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλέφωνο 2310381448-1449 Σχης (ΥΙ) Παπαθανασίου Μιχαήλ.

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό: 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

Προηγούμενο ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Προμήθεια Γάζας απλής & Χειρουργικής

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας