Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

6η ΥΠΕ – Αντιδραστήρια για εξετάσεις με αναλυτές αίματος

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, την πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς με θέμα: «Αντιδραστήρια (ΚΑΕ 1359) για εξετάσεις με αναλυτές αίματος», (CPV 38434520-7, Αναλυτές Αίματος), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών.

Α. Βιοχημικού αναλυτή επειγόντων περιστατικών,

Β. Φορητός αναλυτής για τη μέτρηση των εξετάσεων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c), CRP, Μικροαλβουμίνης, Κρεατινίνης ούρων (ACR}) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων» πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης: 24.797,10€ προ Φ.Π.Α. ή 26.284,93€ συμπ. Φ.Π.Α. 6%, {Πιθανή ποσότητα : 4.945 τεστ}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 2022 και ώρα 13:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων.

Πληροφορίες: ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΛ.: 2695360607 E-mail: pilarinouk.gnz@gmail.com

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ – Προμήθεια των ειδών, σύριγγες, βελόνες, ράμματα, χαρτοβάμβακας

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας