Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

6η ΥΠΕ: Προμήθεια αντιδραστηρίων

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2855/30-05-2023 πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς, με θέμα: «Προμήθεια αντιδραστηρίων (Εκτός Αναλυτών) (KAE 1359), Διάφορα Χημικά Προϊόντα (CPV: 24327000-2), Καλλιέργειες Μικροβιολογίας (CPV: 33698100-0) & Αντιδραστήρια για την Εξακρίβωση της Ομάδας Αίματος (CPV: 33696100-6)».

Πιθανή ποσότητα: 80.168 CASS , FL, TEM, TEST, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΛΙΤΡΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Προϋπ. δαπάνης 26.443,35 € προ ΦΠΑ ή 28.115,00 € συμπ. ΦΠΑ 6%,24%, ως εξής:

 Πιθανή προϋπολ. δαπάνη προ ΦΠΑΠοσοστό ΦΠΑΑξία ΦΠΑΠιθανή προϋπολ. δαπάνη συμπερ. ΦΠΑ
 25.970,85 €6%1.558,25€27.529,10€
 472,50 € 24%113,40€585,90 €
Σύνολο:26.443,35€1.671,65€28.115,00€

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 και ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων.

Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας της διαδικασία ανάθεσης, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών.

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα, Τηλ: 2695360606, Fax: 2695360648, E-mail: otouriki@zante-hospital.gr

Προηγούμενο Υπουργείο Εξωτερικών: Ημέρα Πληροφόρησης για Τουρκία, Αίγυπτο και Ισραήλ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας