Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

6η ΥΠΕ – Προμήθεια ενός πλυντηρίου εργαλείων, απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν & προμήθεια ανταλλακτικών για την απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν.

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, προκηρύσσει τις παρακάτω Προσκλήσεις Κατάθεσης Προσφορών:

Α. Θέμα: «Προμήθεια ενός (1) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1956/11-04-2023 πρόσκληση (CPV 39330000-4 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ », KAE 9749)

Προϋπολ. δαπάνη 29.500,00 € προ ΦΠΑ ή 36.580,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» .

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και ώρα 12:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων λόγω επείγουσας ανάγκης.

Β. Θέμα: «Απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν & Προμήθεια ανταλλακτικών για την Απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν.» με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1957/11-04-2023 πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την εκτέλεση του έργου, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

CPV 65122000-0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ και CPV 44423000-1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ

Πιθανή προϋπολογιζόμενη δαπάνη έργου προ ΦΠΑ 10.520,58 € ή 13.045,52 € συμπερ. ΦΠΑ.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών.

Πληροφορίες: ΤΟΥΡΙΚΗ ΟΛΓΑ ΤΗΛ.: 2695360606 E-mail: otouriki@zante-hospital.gr

Προηγούμενο Διεθνής Έκθεση “HARDWARE EURASIA”, 24-27 Μαίου 2023, Κωνσταντινούπολη-Τουρκία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας