Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

96 ΤΥΠΕΘ: Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα πυροσβεστικά οχήματα τύπου STEYR 14ME, STEYR 680M3 και ΜΑΝ

Ανακοινώνουμε ότι το 98 ΤΑΓΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4ο ΓΡΑΦΕΙΟ με το υπ’ αριθμ.Φ.600.166/176/15804 /Σ.1354 έγγραφο, προκηρύσσει πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα πυροσβεστικά οχήματα τύπου STEYR 14ME, STEYR 680M3 και ΜΑΝ».

Κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή/πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (6.600,00) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (17%).

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους για το σύνολο των προαναφερόμενων εργασιών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως την Τρίτη, 16 Αυγούστου 2023 και ώρα 12:00.

Επιπρόσθετα σε περίπτωση ύπαρξης ψηφιακής υπογραφής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 98-typeth-1ο@army.gr

Σε αντίθετη περίπτωση να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην έδρα της Μονάδος (98 ΤΥΠΕΘ, Κ. Τρίτος Λέσβου, ΤΚ.81100). Χειριστής θέματος: Ανθυπολοχαγός (ΥΠ) Γεώργιος Κάλφας, Βοηθός Αξιωματικού 4 ου Γραφείου, τηλ : 22510 29426 (εσωτ.124), e-mail : 98-typeth-1o@army.gr

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “Θησέας”: Αναβάθμιση (380 τεμ.) δικτύων παραλλαγής σύγχρονης τεχνολογίας (6,80μ x 10,20μ)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας