Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

98 ΑΔΤΕ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»: Προμήθεια Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το η 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, με την υπ’ αριθμ. 02/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτός Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου ΛΕΣΒΟΥ», με κωδικό CPV: 15411110-6.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή ανά είδος και ειδικότερα όπως αυτή συνάγεται από το μεγαλύτερο ποσοστό εκπτώσεως επί τοις % επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ειδών επί του «Δελτίου Πιστοποιήσεως Τιμών» του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής. Η 98 ΑΔΤΕ θα καθορίσει το ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό έκπτωσης.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία θα είναι περίπου εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (142.680,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, µε δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον εξάμηνο.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αύξοντα αριθμό: 345623.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται

1. Έως 11 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00, η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.g  του ΕΣΗΔΗΣ.

2. Έως 16 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00, η υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, Παγανή Μυτιλήνης, Τ.Κ. 81100.

Ημερομηνία – ώρα – τόπος Αποσφράγισης Προσφορών: 17 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00 στο χώρο του Στρατηγείου της 98 ΑΔΤΕ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Σχετικές πληροφορίες διατίθενται από το 98 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, Παγανή Μυτιλήνης, ΤΚ: 81100, τηλέφωνο: 22510 33474, 33611 email: str-98-adte-gepd1@army.gr  καθημερινά 0900 – 1400 πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Προηγούμενο ΜΕΡαρχία ΥΠοστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»: 1. Προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων (κηπευτικά, αλιεύματα, κρέατα) 2. Προμήθεια ειδών κυλικείου (τυποποιημένα τοστ και σάντουιτς)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας