Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

98 ΑΔΤΕ: Προμήθεια Οπωροκηπευτικών

Ανακοινώνουμε ότι η 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»/Δ/ΝΣΗ ΕΦΟΔ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με την υπ’ αριθμ. 02/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ», με κωδικό CPV: 15300000-1 (φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα).

Προϋπολογισθείσα Αξία: Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ θα ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.00,00€).

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή ανά είδος και ειδικότερα όπως αυτή συνάγεται από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ειδών επί του «Δελτίου Πιστοποιήσεως Τιμών» του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής.

Δ/νση Διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 207143

Ημερομηνίες παραλαβής των προσφορών: Έως 05 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00, ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Έως 08 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00, υποβολή δικαιολογητικών που απαιτούνται σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», Παγανή Μυτιλήνης, ΤΚ 81100.

Ημερομηνία – ώρα – τόπος αποσφράγισης προσφορών: Η 11η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:00 στο χώρο του Στρατηγείου της 98 ΑΔΤΕ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Σχετικές πληροφορίες διατίθενται από την ΔΕΜ/98 ΑΔΤΕ, Στρατόπεδο ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, Παγανή Μυτιλήνης, ΤΚ; 81100,  τηλ: 2251033610, 33611 e-mail: str-98-adte-gepd1@army.gr καθημερινά 09:00 – 14:00, πλην Σαββατου, Κυριακής και εορτών.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελευθέριος Ζαφειρέλλης, τηλ: 2251033611

Προηγούμενο 96 ΑΔΤΕ: Προμήθεια Εφοδίων Τυρί Φέτα και Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας