Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια δέκα (10) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες των ασθενών της ΜΤΝ του Νοσοκομείου συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, […]

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Μυοσκελετικής Πρόθεσης Αντιβραχίου

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια μυοσκελετικής πρόθεσης αντιβραχίου συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μία χιλιάδων ευρώ (61.000 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Διάρκεια σύμβασης εξήντα(60) ημέρες. Αριθμός διακήρυξης: 7/2023, Αριθμός […]

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Ψηφιακού Φορητού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος για Ορθοπεδική Χρήση (C-ARM) με FLAT PANEL

Περίληψη της διακήρυξης ως κάτωθι:  α. Αναθέτουσα Αρχή: 424 ΓΣΝΕ  β. Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας»,  σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για την Προμήθεια  Ψηφιακού Φορητού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος για Ορθοπεδική Χρήση (C[1]ARM) με FLAT PANEL συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (87.420 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων […]

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως: Προμήθεια σύγχρονου συστήματος υπερηχοκαρδιογραφίας

Περίληψη της διακήρυξης ως κάτωθι:α. Αναθέτουσα Αρχή: 424 ΓΣΝΕβ. Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια σύγχρονου συστήματος υπερηχοκαρδιογραφίας συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει […]

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας