Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

XVI M/K MΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» – Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών

Ανακοινώνουμε ότι η XVI M/K MΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2, προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ΑΔ: 02/2022), με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με θέμα: Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, με κωδικούς CPV: 15111000-9 Βόειο Κρέας, 15113000-3 Χοιρινό κρέας, 15112130-6 Κοτόπουλα, 15115000-7 Aρνίσιο και πρόβειο κρέας.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: Τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (373.000,00€) για ένα έτος και πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (559.500,00€), σε περίπτωση 6μηνης παράτασης της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 και ώρα 23:59:59

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ (όσων εγγράφων απαιτούνται): Έως και 28 Απριλίου 2022 ώρα 08:00

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 09:00

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Έδρα ΧVI M/K MΠ (Για την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού) Έδρες Εταιρειών (Για τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς)

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 157392

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 16η ΜHXANOKINHTH ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (XVI Μ/Κ ΜΠ), Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», ΤΚ: 68300, Διδυμότειχο ΣΤΓ 1025, τηλ: 2553046420, e-mail: 16mkmp@army.gr  ιστοσελίδα: www.army.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) Στέργιος Μελιδονιώτης και Υπλγός (Ο) Αποστολία Καραΐσκου.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Αντισυνταγματάρχης (ΕΜ) Στέργιος Μελιδονιώτης, Τμηματάρχης XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/2, Τηλέφωνο 2553056420, e-mail: 16mkmp@army.gr  

Προηγούμενο Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών και κατασκευών Libya Build 2022, 30.5-2.6.2022, Τρίπολη – Λιβυή

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας