Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

XXIV ΤΘT – Προμήθεια «Κρεάτων για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Κρεάτων για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της XXIV ΤΘT»

1.   Είδος Διαγωνισμού: Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή πώλησης,για κάθε ζητούμενο είδος, χωρίς ΦΠΑ.

2.  Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού :

α. Παραλαβής των όρων του διαγωνισμού, από τους υποψήφιους μειοδότες, από 12 Μαΐου έως 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00.

β. Κατάθεση φακέλου συμμετοχής, στο διαγωνισμό (με την οικονομική προσφορά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά) με τη διαδικασία που προβλέπεται από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης, του εν λόγιο διαγωνισμού, στην XXIV ΤΘΤ έως 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00.

γ. Αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό (όχι της οικονομικής προσφοράς) την 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00 στη ΛΑΦ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (Στρδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», Λιτόχωρο). Ανοιχτή διαδικασία για τους συμμετέχοντες προμηθευτές ή των νόμιμων εκπροσώπων τους.

δ. Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, την 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00 στη ΛΑΦ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (Στρδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ»,Λιτόχωρο). Ανοιχτή διαδικασία για τους συμμετέχοντες προμηθευτές ή των νόμιμων εκπροσώπων τους.

3.   Στις περιπτώσεις, που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές, δεν τηρούν τα οριζόμενα (ή είναι εκπρόθεσμες), δεν θα γίνονται αποδεκτές.

4.   Η ετήσια εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00 ¤), περίπου.

5.   Οι συμβατικές υποχρεώσεις, του ή των προμηθευτών, θα είναι διάρκειας 1 έτους, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) εξάμηνο και παρέχεται στην Στρατιωτική υπηρεσία η δυνατότητα λύσης της σύμβασης, σε περίπτωση διάλυσης του ΣΠ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.

6.   Παραλαβή των όρων του διαγωνισμού, από τη Δχση του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λιτοχώρου με κόστος πέντε ευρώ (15,00 ¤), υπέρ ΕΚΟΕΜΣ.

7.   Πληροφορίες θα δίνονται, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (08:00 έως 14:00), στην XXIV ΤΘΤ/40 Επιτελικό Γραφείο. [Στρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ» Λιτόχωρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2352094047 και 2352094000 (εσωτ 4047), fax2352094097].]

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας

Προηγούμενο Ημερίδα στο Επιμελητήριο Πιερίας για την λειτουργία της Τειρεσίας ΑΕ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας