Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΔΕΤΑΠ) – Κοινές δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Go_Brand

Η Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου – ΔΕΤΑΠ, βάσει της υπ’ αριθμ. 6/06-12-2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου: Προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για τη διοργάνωση συμμετοχής σε έκθεση του εξωτερικού και συγκεκριμένα στην έκθεση TUTTO FOOD 2019 για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.3.2 με τίτλο «Κοινές δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Go_Brand», με CPV 39154100/Περίπτερα Εκθέσεων, 79950000/Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, 79952000/Υπηρεσίες εκδηλώσεων, συνολικού προϋπολογισμού €100.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ €100.000,00, ΦΠΑ €24.000,00) με διάρκεια σύμβασης έξι (6) μήνες και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας