Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Κατερίνης – Προμήθεια ειδών τροφίμων

O Δήμος Κατερίνης θα διενεργήσει τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών τροφίμων, τόσο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του όσο και για τις ανάγκες των Νομικών του Προσώπων και συγκεκριμένα τον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης (Ο.Π.Π.Α.Π.) και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

  • Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
  • Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την παρακάτω διεύθυνση:
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Δημαρχείου 2
Πόλη Κατερίνη
Ταχυδρομικός Κωδικός 60133
Χώρα Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS EL525
Τηλέφωνο 2351350435
Φαξ 2351030686
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο anatoli.katerini@katerini.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Ιωαννίδου Ανατολή
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.katerini.gr

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 660.547,65 € πλέον Φ.Π.Α. 85.918,70 €, σύνολο 746.466,35 €, και συγκεκριμένα

α) γάλα για το προσωπικό του Δήμου Κατερίνης, για τα έτη 2021 και 2022, προϋπολογισμού 435.316,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (13%) 56.591,08 €, σύνολο 491.907,08 € με Φ.Π.Α.

β) είδη τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, για το προσωπικό και για τις ανάγκες διοργάνωσης εκδηλώσεων του Ο.Π.Π.Α.Π. Δήμου Κατερίνης, για το έτος 2021-22, προϋπολογισμού 134.370,10 € πλέον Φ.Π.Α. 17.501,12 €, σύνολο 151.871,22 € με Φ.Π.Α.,

γ) είδη τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των δομών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ., για το έτος 2021-22, προϋπολογισμού 90.861,55 € πλέον Φ.Π.Α. 11.826,50 €, σύνολο 102.688,05 €

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 15/12/2020 ημέρα Τρίτη.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 16/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η 15/01/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00.

Προηγούμενο Το Επιμελητήριο Πιερίας επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Αλέξης Τσίπρας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας