Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

ΚΕΔΑ Σκοτίνας – Εκμίσθωση Συνεργείου Καθαριότητας

Εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας, προς κάλυψη αναγκών Μονάδας για χρονικό διάστημα εκατόν έξι (106) ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (14.760,00 ¤) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι την 15η Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΚΕΔΑ Σκοτίνας – Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ