Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΚΕΔΑ Σκοτίνας – Εκμίσθωση Συνεργείου Καθαριότητας

Εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας, προς κάλυψη αναγκών Μονάδας για χρονικό διάστημα εκατόν έξι (106) ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (14.760,00 ¤) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι την 15η Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο ΚΕΔΑ Σκοτίνας – Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας